Zon-pv

installatie

voorkom storingen
onderhoudspakketten
vraag offerte aan
Lees verder

Alleen topkwaliteit

Boeren met Zon kiest voor topkwaliteit. Uw zon-pv installatie bestaat uit kwalitatief sterke merken.

Afhankelijk van uw stroomverbruik, de aansluiting, het dak, de opstelling en uw wensen, maken we samen een keuze voor het merk en type zonnepanelen en omvormer. Hierin leveren we maatwerk. We maken een dakplan waarin de panelen en omvormers staan ingetekend.

Stroomverbruik

welk aantal panelen is nodig

Het aantal zonnepanelen is afhankelijk van uw stroomverbruik. Het uitgangspunt bij de berekening is dat uw bedrijf in één keer volledig zelfvoorzienend wordt wat betreft stroom. Dat is het meest rendabel, omdat de laatste kilowatturen die u zelf opwekt het duurste zijn.

Dit heeft te maken met de opbouw van de Energiebelasting en de 'Opslag duurzame energie' (ODE) die de overheid heft op stroomlevering. Tot 10.000 kWh per zijn deze samen momenteel 12,4 cent per kWh, over de hoeveelheid van 10.000 tot 50.000 kWh 9,3 cent per kWh, en daarboven 3,6 cent per kWh. 

Het stroomverbruik over de jaren heen is meestal vrij constant, maar kan natuurlijk wel veranderen door toepassing van energiezuinige technieken en/of door uitbreiding van het bedrijf.

Belangrijk is een zo goed mogelijke inschatting van het stroomverbruik in de komende jaren te maken. U kunt dat doen op basis van de jaaroverzichten van uw energieleverancier en een eigen inschatting van mogelijke veranderingen in de komende jaren.

Kwaliteit en garantie

De panelen hebben een vermogen tussen de 300 en 400 wattpiek. Voor alle panelen geldt:

  • een productgarantie van 12 jaar
  • een vermogensgarantie van 25 jaar

Dit houdt in dat de panelen na 25 jaar nog minimaal 83% van hun vermogen hebben. 

Ook voor de omvormers geldt binnen Boeren met Zon standaard een productgarantie van 10 jaar, die eventueel uit te breiden is naar 15 jaar.

Als de omvormers binnen die periode niet goed functioneren, worden deze zonder meerkosten of voorrijkosten gerepareerd of vervangen.

Onderhoud en verzekering

Kwaliteit en garantie

Gedurende de hele huurkoopperiode van 10 jaar is de installatie verzekerd en geldt het meest uitgebreide onderhoudspakket. Het systeem wordt automatisch in de gaten gehouden door een monitoringssysteem. Hiervan ontvangt u jaarlijks een rapportage. Mocht zich een storing voordoen, dan wordt dit zo snel mogelijk opgelost. U heeft er geen omkijken naar.

Onderhoud

Vanuit het onderhoudspakket voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Een jaarlijkse visuele controle ter plekke op breuk van kabels en panelen, nazien op corrosie, loszittende kabels en bevestigingsmiddelen, verschuivingen van PV-installatie
  • Het doormeten van de bekabelingen en de omvormers
  • Het reinigen van de omvormers en het uitblazen van de koelventilatoren/filters
  • Functionele inspectie: uitlezen van omvormer(s), string, spanning, check en opbrengstanalyse

Verzekering

Het verzekeringspakket dekt de volgende zaken:

  • Een cascodekking (All Risk) voor materiële beschadiging, alle overspanning schaden, brand, diefstal, vandalisme, schade door wind
  • Opstalverzekering
  • Schade door Inductiespanning
  • Schade door exploitatieverlies (bedrijfsrisicoverzekering)